Melding van arbeidsongeschiktheid

We gaan ervan uit dat u, de verzekerde, zelf meldt dat u niet (volledig) kunt werken door ziekte of ongeval. U bent verantwoordelijk voor de informatie in deze melding. Ook als u deze melding door iemand anders laat invullen.

Man Vrouw

Ja Nee
Vragen met betrekking tot uw arbeidsongeschiktheid
Ja Nee

Ja Nee
Ja Nee

Ja Nee
Bedrijfscontinuïteit
Ja Nee

Uw contactpersoon belt u binnen enkele werkdagen op om uw melding te bespreken. Wilt u in het overzicht aangeven welke tijd voor u het beste uitkomt?
Mocht u nog toelichtingen/aanvullingen hebben dan kunt u dat in het gesprek aangeven.
Wij bellen met een nummer dat niet herkenbaar is door uw telefoon. Als u niet opneemt, spreken wij een boodschap in op uw voicemail met het verzoek contact met ons op te nemen.

  Ochtend Middag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag